Ichki nazorat bo'limi

ICHKI NAZORAT VA MONITORING BO’LIMI HAQIDA

 Buxoro davlat tibbiyot instituti “Ichki nazorat va monitoring” bo’limi,  “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da belgilangan  vazifalarning  bajarilishi, o’quv jarayonida meyoriy hujjatlar va uslubiy ko’rsatmalarning ijro etilishi, shuningdek  institut bo’yicha buyruqlar  va  qarorlarning  o’z vaqtida bajarilishini nazorat qilish maqsadida tashkil etilgan.      “Ichki nazorat va monitoring” bo’limi o’z faoliyatini  O’zbekiston Respublikasi Oliy  va o’rta maxsus ta’lim vazirligi 2001 yil 29 avgust  207 – sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim ichki inspektsiya va Kadrlar tayyorlash milliy dasturini ro’yobga chiqarishning monitoringi”ni amalga oshirish to’g’risidagi Nizom, TATU instituti Ustavi va bo’lim Nizomiga muvofiq amalga oshiradi. Bo’lim institutda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ni hayotga tadbiq etish monitoringini amalga oshiradi. Bo’lim institutda o’quv, o’quv-uslubiy, ma’naviy, ma’rifiy va tarbiyaviy, ilmiy-tadqiqot, ijro etish intizomi, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, hay’at va ilmiy kengash qarorlarini, vazirlik, qo’mita  va  BuxDTI buyruqlarini hamda